top of page

Druhý Picasso


La Capilla del Hombre – stavba skrývající obrazy a skulptury snad nejslavnějšího ekvádorského malíře Oswalda Guayasamina, často označovaného za druhého Picassa, je místo, které bychom při návštěvě Quita rozhodně neměli minout. Dílo malíře poukazuje na rasovou nerovnost v latinské Americe a znázorňuje utrpení domorodých obyvatel v dobách kolonializace, diktatury, či otroctví. Ale nejen to, častou inspirací je i rasová nerovnost ústící v bezpráví. Malíř tak poukazoval na situaci domorodých obyvatel, které měl šanci během svého života napříč celou Latinskou Amerikou poznat. Jedním z malířových obrazů je i dílo s názvem Lidice, zachycující tragické osudy lidí z Československa v období okupace.

Guayasamín, jako jeden z mála umělců proslul už za svého života a jeho dům situovaný nedaleko galerie, je taktéž skvostem skrývajícím četné umělecké sbírky. Zajímavý je patrně i ateliér, ve kterém umělec tvořil svá díla. Ještě za svého života pak navrhl a zkonstruoval stavbu hodnou své tvorby. Capilla, neboli kaple je vskutku adekvátním místem pro velko-formátové malby. V prvním podlaží je vystavena série z Latinské Ameriky. Kuželová malba na stropě zachycuje indiány těžící stříbro v dolech v Potosí. V níže situovaném suterénu jsou pak k vidění menší série a skulptury.

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page