top of page

Fénixovo město


Zrozen z plamenů a popela svého předchůdce, nejušlechtilejší a nejkrásnější ze všech ptáků, fénix rozrážel vzduch při svém letu v oblacích. Ohnivě rudé peří kontrastovalo se sytě zelenou krajinou, nad níž přelétal.

Zelenou hradbu rozdělovala jen klikatící se stuha vodního zrcadla. Fénix zahleděn do obrazu na vodní hladině letěl dále po proudu, když tu se před ním ze zeleně vynořily šedavé střechy staveb lemujících poklidnou řeku.

Obydlí na kůlech, mostecké brány a honosné paláce se opeřenci natolik zalíbili, že z něj nemohl spustit oči. Dlouhé hodiny kroužil nad městem a nemohl se pohledu na něj nabažit. Od toho dne se fénix už mnohokrát vznítil, aby se mohl opět narodit, ale fénixovo město Feng Huang ho svým jménem připomíná dodnes (Feng Huang v překladu znamená fénix).

Zdejší svět je ovládán zelenou barvou. Horské svahy jsou pokryty zelenými listy, pole jsou zelená a dokonce i řeka Tuo Jiang odráží zeleň. Barvy provincie Hunan, při jejíchž hranicích Feng Huang leží, oživují šedavé zdivo městských staveb. Mosty přes vodu a unikátní domy postavené na kůlech jsou často vyobrazované na tradičních čínských malbách.

Starověké město je protkáno sítí uliček dlážděných ohlazenými kameny od královských paláců, až po domy na chůdách bránící se rozkolísané hladině. Řeka Tuo Jiang je v očích místních životadárnou. Ženy na jejím břehu perou oblečení, zatímco muži na lodích do sítí loví ryby. Chod každodenního života je v podstatě stejný po staletí. Místní ženy, příslušnice etnika Miao jsou opravdovým klenotem města. Nezvykle pěknou tvář přikrášlují stříbrnými šperky kontrastujícími s tmavě modrým oděvem.

Starobylý Feng Huang nespoléhá ale jen na okolní přírodní krásy. Historie se zde začala psát už od 13. století, kdy bohatí obchodníci začali stavět svá sídla se zahradami. Elegantní mosty, tajemné věže a nesčetné pagody pocházejí z dob dynastií Ming a Čching. Kromě pavilonu Wengchen je zajímavé i městské opevnění, dnes probíhající samotným městem.

Za městskými hradbami se v sobě snoubí historie i přetrvávající kulturní bohatost. Navíc díky pestrosti okolní krajiny patří Feng Huang k nejkrásnějším místům celé Číny.

další fotografie z cesty po Číně najdete v galerii.

תגובות


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page